Klachtafhandeling

klachtafhandeling bij Napco Beds B.V.

Algemene voorwaarden:

-Klachten welke betrekking hebben op beschadigingen, kleurverschillen, afwijken t.o.v. het bestelde, etc. worden slechts in behandeling genomen wanneer vergezeld van duidelijke foto’s als bewijsmateriaal. Hier gaat het dus om zichtbare gebreken, zoals ook vermeld in onze algemene voorwaarden. Deze dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen te worden gemeld.

-Alleen schriftelijk (fax, email, brief) ingediende klachten worden in behandeling genomen.

-Klachten, andere dan zichtbare gebreken, dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen door de eindgebruiker worden ingediend. De wederverkoper dient hiertoe de afleverbon te overleggen.

-Alle kosten voortvloeiend uit deze klacht zijn voor de partij welke de klacht heeft veroorzaakt.

-Vervangende artikelen worden geleverd aan de wederverkoper; Napco Beds B.V. heeft geen direct contact met de eindklant.

Service level:

-Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst in behandeling genomen, op voorwaarde dat ze zoals hierboven beschreven zijn aangemeld.

Welke klachten kunt u bij ons aanmelden en wat moet u bij ons aanleveren:

 

Type klacht

Criteria

Aanleveren

Levertijd

Niet geleverd binnen de bevestigde levertijd.

Schriftelijke bevestiging van de levertijd door Napco Beds B.V.

Verkeerd produkt

Afwijkend type en/of maatvoering geleverd.

Uw bestelling en onze opdrachtbevestiging.

Manco

Eén of meer items niet geleverd.

Pakbon waarop dit is aangetekend.

Product is beschadigd of defect

Het product functioneert niet naar behoren of heeft zichtbare beschadigingen, krassen, een deel of delen afgebroken, etc.

Pakbon waarop dit is aangetekend.

Bij beschadigingen: foto’s.

Product is vies

Het product moet (professioneel) worden gereinigd.

Foto’s.

Verkeerde kleur

De kleur is anders dan besteld of er is kleurverschil zichtbaar binnen één set.

Foto’s.

Doorliggen

Er is 1 uur na gebruik van de matras nog steeds sprake van kuilvorming (2 cm hoogteverschil).

Ter uwer beoordeling.

Maten

De maten hebben een tolerantie van meer of minder dan 2 cm.

Foto’s.

 

Wilt u een klacht bij ons aanmelden, neem dan a.u.b. contact op met de afdeling Customer Service. Zij zullen u een formulier doen toekomen waarop u alle relevante informatie kunt invullen waarna u deze naar ons terug kunt sturen.

 

Indien artikelen retour moeten worden gestuurd dan wel worden afgehaald, houdt u dan rekening met het volgende:

  • Alle goederen moeten verpakt zijn.
  • Alle goederen moeten zijn gelabelled met het originele ordernummer van Napco.